Vilkår og Salgsbetingelser

Innledning og bruk.

Følgende vilkår og betingelser gjelder for alle salg fra LakksalgBedrift til næringsdrivende, såfremt det ikke foreligger en annen skriftlig avtale før salgstidpunktet.

Kunden/Virksomheten

LakksalgBedrift foretar seg retten til å selge til kun registrerte næringsdrivende, heretter kalt virksomheten, og forbeholder seg retten til å avvise hele eller deler av en ordre hvis man ikke kan anse salget som ansvarlig. Med registrert næringsdrivende menes registrert i Brønnøysundregisteret og kan vise til godkjent org-nummer. Kredittsjekk kan bli gjennomført før et eventuelt salg eller før kunde blir registrert i vår nettbutikk.

Kjøpsavtale nettordrer

Når virksomheten legger inn en ordre på LakksalgBedrift.no, sendes den videre til vårt regnskapsprogram hvor ordren vil bli håndtert videre. Rabatter, ordrebekreftelse og eventuelle korreksjoner på ordren vil skje i regnskapsprogrammet. Kvittering for ordren vil bli sendt ut, men dette er ikke en bindende salgsavtale. 

Når orderen/bestillingen/kjøpet ditt er bekreftet og du har mottatt sendingsbekrerftelse fra LakksalgBedrfit anses det at en bindende avtale er inngått, og dermed vilkår og betingelser beskrevet her.

Informasjon om produkter

Produkter og informasjon om produkter, på nett, fysisk osv. er i en kontinuerlig utvikling, hos oss og våre leverandører, og kan derfor bli endret/utbedret uten at virksomheter blir varslet. 

Produktets datablad og brukerveiledning være tilgjengelig på LakksalgsBedrift.no eller den relevante produsentens hjemmeside, eller følge med varen ved utsending. LakksalgBedrift.no sine varer er beregnet for salg og bruk i Norge. Alltid ta kontakt med LakksalgBedrift eller leverandør av produkter hvis man er usikker på bruken.

Priser

Avviker prisen på produkter 15% eller mer fra hva som kan anses som normal utsalgspris, har Lakksalgbedrift rett til å ensidig terminere ordren. Det samme gjelder for skrive- eller trykkfeil i nettbutikker, annonser eller andre medier hvor produktinfo og pris forekommer, og hvor Virksomheten burde ha forstått eller så at det var feil.

Alle priser er oppgitt eks.mva, miljøgebyr og leveringskostnader (frakt kommer på ordrebekreftelsen). 

I tillegg vil alle ordrer som må sendes, med verdi under Tjue Tusen Norske Kroner, belastes frakt hvis en annen skriftlig avtale ikke finnes før utsendelse. Beløpet vil avhenge av fraktleverandør, forsendelsesmetode, vekt, volum og mottakers beliggenhet.

Levering og ansvar

LakksalgBedrift vil sende alle ordre/bestillinger så snart som mulig. Varene som er på lokalt lager sendes ofte samme dag. Hvis produktet ikke er på lager eller at det har oppstått forsinkelser vil LakksalgBedrift opplyse Virksomheten om dette når opplysninger om dette er blitt kjent. 

Produksjon av ferdigblandet lakk har en minimum forventet produksjonstid på 24 timer, avhengig av pågang og tilgjengelighet. 

Når varen er overlevert til Fraktleverandør, overføres risikoen for skade og tap over fra LakksalgBedrfift til Virksomheten. 

Ved forsinket levering som medfører et kontraktsbrudd, av vesentlig grad, har Virksomheten rett til å heve kjøpet og LakksalgBedrift vil betale tilbake kjøpesummen innen 14 dager. Dette gjelder ikke for fraktkostnader. Tilbakebetalingen vil skje via samme betalingsmiddel som ble brukt ved kjøp.

Betaling og gebyr

Det er mulig å betale ordre/bestilling ved bruk bankkort av type Visa eller Mastercard og ved bruk av Faktura. Vi tilbyr EHF-løsning. Ved manglende betaling belastes forsinkelsesrenter, hvis ikke noe annet blir avtalt før betalingsfristen, og varer vil bli holdt tilbake til at betalingen er gjennomført og godkjent av LakksalgBedrift.

Demovarer og utlån

Demoprodukter og varer som er utlevert for testing er fortsatt å anse som LakksalgBedrift sin eiendom, og er ikke beregnet for videresalg. Disse skal også merkes som demoprodukter.

Feil og mangler

Hvis en vare/produkt har mangler ved leveringstidspunktet, som ikke skyldes Virksomheten drift og forhold på dens side, vil LakksalgBedrift ha rett til å utbedre mangelen eller sende et nytt produkt mot at produktet med mangel returneres. 

Hvis mangel eller skade oppdages må det dokumenteres grundig med tekst og bilder og oversendes til post@lakksalgbedrift.no. Emballasjen må beholdes for dokumentasjon og en eventuelt retur av produktet/varen.

Når mangelen er utbedret eller et nytt produkt er levert, kan ikke Virksomheten stille nye krav om utbedring på samme produkt.

Reklamasjon

Ved en bestilling plikter Virksomheten å sjekke at ordre/bestilling og ordrebekreftelsen stemmer overens. Ved uoverensstemmelser skal Virksomheten, uten ugrunnet forsinkelser, melde ifra om dette til LakksalgBedrift. Ved mottak av varer skal Virksomheten varsle om avvik så snart som mulig og senest en uke etter mottaksdagen. 

Produkter/varer selges med tolv måneders reklamasjonsfrist for feil eller mangler. Gjelder ikke for produkter:

  • Som blir ferdigblandet før sending. 
  • Som har kortere levetid enn 12mnd i følge leverandørens datablad.
  • Der Virksomheten ikke har fulgt leverandørers oppbevaringskrav, typisk temperatur og lys. 
  • Der Virksomheten ikke har fulgt leverandørens bruksanvisning.
  • Som blir brukt i sammen med andre produkter ikke solgt av LakksalgBedrift.

Ta kontakt på post@lakksalgbedrift.no ved eventuelt spm. rundt dette.

Garanti

LakksalgBedrift gir ingen garanti utover leverandørens egne garantier for produktene sine. LakksalgBedrift gir ingen fargegaranti på ferdigblandede produkter.

Erstatningsansvar

Ved forsinket, mangelfull eller feil leveranse, fraskriver LakksalgBedrift seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som påføres Virksomheten. Eneste unntak er hvis LakksalgBedrift har vist sær uaktsomhet overfor Virksomheten, og da kan kun krav opp til kjøpesummen stilles. 

LakksalgBedrift fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av feil bruk av produkt, brukt sammen med produkter levert av andre leverandører eller man ikke har fulgt produsentens fastsatte bruksveiledning eller datablad. Dette gjelder også hvis LakksalgBedrift har sendt feil vare, da alle varer skal kontrolleres for eventuelle uoverensstemmelser mellom mottatt vare(r), ordre og ordrebekreftelsen ved mottak.

Service- og kontaktepost

Ved registrering i vår nettsiden vil Virksomheten, med bestillingsansvarlig, bli registrert med de nødvendige data som trengs for at Virksomheten skal kunne bestille varer/produkter via nettsiden, og for at LakksalgBedrift skal kunne håndtere bestillingen/ordren fra mottak til utsending.

Lakksalgbedrift vil bruke epost til bestillingsansvarlig, eller annen epost hvis det blir oppgitt av Virksomheten, til å informere om ordrer gjort på nett, telefon osv. Samt sende ut service og tilbudsmail tilpasset Virksomheten. 

Vi tar forbehold om at annonserte priser og produkter kan endres og fjernes hvis produktene blir utsolgt eller LakksalgBedrift får en endring fra sine leverandører. 

Uforutsette hendelser og tvist

Ved uforutsette hendelser som inkluderer, men er ikke begrenset til, krig, naturkatastrofer, brann, streik, pandemier, samt uforutsette problemer hos våre leverandører eller transportleverandører, er LakksalgBedrift ikke ansvarlig eller forpliktet til å levere varer som er bestilt. LakksalgBedrift forbeholder seg også retten til å heve kjøpsavtalen uten forvarsel hvis forhold nevnt over, men ikke begrenset til, vedvarer i mer enn en måned. 

Alle uoverensstemmelser og kontraktsbrudd skal man først prøve å finne en løsning mellom partene ved å møtes til forhandling.

Sist oppdatert 21.05.24